Energi fra luft, jord og vand

Varmepumper udnytter på en særligt effektiv måde den eksisterende energi i luften, jorden og grundvandet til produktion af varmt vand. På denne måde kan du fyre uden meromkostninger og fuldstændig emissionsfrit. Installation af varmepumper er særligt velegnet til forsyning af væg- og gulvvarmeanlæg med varmt vand. Desuden er der statstilskud til installation af anlæggene.

S.A.T. rådgiver dig om, hvordan du effektivt kan anvende en varmepumpe, og hvordan du for eksempel ved kombination med et solvarmeanlæg kan sænke dine energiomkostninger yderligere. Vi påtager os projektering, installation og løbende vedligeholdelse af din varmepumpe.

Sådan varmer luft, jord og vand
Ved hjælp af et bæremedium trækker varmepumpen den varme ud, som den omgivende luft, jordbunden eller grundvandet indeholder. Denne varme udnyttes til produktion af varmt cirkulations- eller brugsvand.

Ved jordvarmepumper opsamler jordkollektorer eller jordboringer den energi, som findes i undergrunden, og opvarmer på denne måde vandet. Når det regner, tilbageføres den udvundne varme til jordbunden. Luftvarmepumper kan udnytte såvel udendørs- som indendørsluft som energibæremedium til at producere 35 grader varmt vand. Energien udvindes her ved afkøling af den udendørs luft eller aftræksluften inde fra huset.