Udnyt solens kraft til opvarmning

Solartermiske anlæg udnytter solens energi til opvarmning af vand. Det kan udnyttes til såvel opvarmning som produktion af varmt brugsvand. På den måde sænker du dine varmeudgifter betydeligt. Derudover kan du ved etablering af et solvarmeanlæg få tilskud fra staten.

Til nybyggeri og modernisering
Solartermiske anlæg egner sig til praktisk taget ethvert hus – hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller modernisering af dit eksisterende varmeanlæg. Vi rådgiver dig gerne om valg af solvarmeanlæg, så det passer optimalt til dine behov. S.A.T. hjælper dig gennem hele processen, fra projektering og installation til vedligeholdelse af anlægget og hele varmesystemet.

Sådan bliver sol til varmt vand
Solfangerne, som S.A.T. anvender ved installation af solartermiske anlæg, opfanger varmen fra solen. Solfangerne indeholder en væske, som på denne måde opvarmes, og det er denne varme, som udnyttes til produktion af varmt vand. Resultatet er varmt vand, som kan bruges i det lukkede varmtvandskredsløb. Afhængigt af anlæggets størrelse og årstiden kan de omkostningstunge traditionelle varmeanlæg på denne måde aflastes eller helt erstattes. En optimal reduktion af energiomkostningerne opnår du i forbindelse med en varmepumpe.