Fuld brændværdi – lavere varmeomkostninger

Sammen med aftræksluften går værdifuld energi tabt i et varmeanlæg. Med forbrændingsoptimerende teknik opfanger man denne energi og leder den tilbage til opvarmningskredsløbet. På denne måde udnyttes brændværdien i gas eller olie optimalt. Resultatet er en betydelig reduktion af forbruget og energiomkostningerne.

Velegnet til ethvert varmeanlæg
Med moderne teknik til forbrændingsoptimering kan effektiviteten af næsten ethvert varmeanlæg øges. Vi undersøger, om det er muligt at anvende forbrændingsoptimerende teknik i din bygning, udarbejder et moderniseringskoncept og påtager os installationen og vedligeholdelsen.

Sådan udnyttes energien i aftræksluften
Ved forbrænding af fossile brændstoffer indeholder aftræksluften vanddamp – særligt meget i forbindelse med naturgas. Et forbrændingsoptimeret anlæg nedkøler aftræksluften. Det indeholdte vand kondenserer og frigiver dermed energi, som ledes tilbage til varmekredsløbet, i stedet for at slippe ud via skorstenen. Det er særligt effektivt at anvende forbrændingsoptimerende teknik i kombination med lavtemperaturanlæg. På grund af de lave returløbstemperaturer kan returvandet her anvendes direkte til køling af aftræksluften og dermed også direkte genopvarmes. Også i højtemperaturanlæg er anvendelse af forbrændingsoptimerende teknik rentabel.