Det lille kraftværk, der leverer strøm og varme

Med et kraftvarmeværk (KVV) producerer du selv strøm og varme til opvarmning og varmt vand. Dermed kan du afpasse den producerede energi helt efter dine egne behov. På denne måde sikres maksimal effektivitet.

Intet energitab
Kraftvarmeværker er skræddersyet til individuelle behov. Den resulterende varme udnyttes til energiudvinding direkte på stedet. Den producerede strøm kan også anvendes af producenten selv. Overskydende strøm kan overføres til det offentlige forsyningsnet mod en godtgørelse.

Vi rådgiver dig om, hvordan du anvender et kraftvarmeværk optimalt i forbindelse med nybyggeri eller modernisering af dit varmeanlæg. Derefter påtager S.A.T. sig projekteringen, installationen og vedligeholdelsen af dit anlæg.

Sådan fungerer dit minikraftværk
Et kraftvarmeværk fungerer efter princippet om kraft-varme-kobling. Det betyder samtidig udvinding af mekanisk energi, der omdannes til strøm, samt udvinding af brugbar varme. Et klassisk kraftvarmeværk drives af en forbrændingsmotor. Vandet til varmekredsløbet bliver opvarmet af varmen fra aftræksluften. På den måde kan op til 90 procent af den anvendte primærenergi udnyttes – 40 procent mere end i et kraftværk, som kun anvendes til elproduktion.