EEG garanterer et attraktivt afkast (Kopie 1)

Et rentabelt afkast på dit fotovoltaiske anlæg sikres i Tyskland af EEG (den tyske lov om vedvarende energi). Den regulerer betalingen for strøm, som du sender videre i forsyningsnettet.

Videresalg - Garanteret betaling
Operatørerne af forsyningsnettene er forpligtet til at aftage din solcellestrøm. Fra ibrugtagningen af dit fotovoltaiske anlæg får du en pris, som er garanteret 20 år frem. Afregningen afhænger af dit solcelleanlægs ydelse.

Følgende betalingssatser gælder fra 1.5.2014:

 

Inbetriebnahme

op til 10 kWp (Ct/kWh)

op til 40 kWp (Ct/kWh)

op til 1000 kWp (Ct/kWh)

op til 10 MWp (Ct/kWh)

fra 1. 05. 2014

13,14

12,47

11,12

09,10

fra 1. 06. 2014

13,01

12,34

11,01

09,01

fra 1. 07. 2014

12,88

12,22

10,90

08,92

 

Fra 1. november 2012 til januar 2013 reduceres betalingen hver måned med 2,5 % per kilowatt-time Det afgørende for din garanterede betaling over 20 år er tidspunktet for idriftsætning af dit fotovoltaiske anlæg.

Egen strøm – større uafhængighed
Når du bruger din egen solcellestrøm, sparer du indkøbt strøm. Jo højere andel af egen strøm, desto større er dit afkast. Ved hjælp af moderne oplagringsteknologi kan du forøge din andel af egenstrøm med op til 65%.

Støtte til etablering af anlæg
Før du kan udnytte EEG, skal du investere i dit eget solcelleanlæg. For at gøre finansieringen lettere tilbyder Kreditanstalt für Wiederaufbau i Tyskland en række særlige finansieringstilbud til privatpersoner og virksomheder.
Du kan få yderligere information om disse her.