Sådan formes fremtiden – ved at vise ansvar i dag

Julian Pommering (l.) er døv. Siden 2011 har han arbejdet som elektriker hos S.A.T. Samarbejdet mellem ham og teamet fungerer upåklageligt. Eftersom han ikke kan høre eventuelle farer, skal der altid være en kollega i nærheden af ham under arbejdet. Ved møder i virksomheden sørger vi for en tegnsprogstolk til ham.

Vi har blikket rettet mod fremtiden: Med vores anlæg til energi- og varmeproduktion yder vi vores bidrag til energiomstilling og mod klimaændringer. Som stiftende medlem af projektet watt_2.0 arbejder vi også på det politiske plan med udformningen af denne omstilling.

Som virksomhed betragter vi det imidlertid også som vores opgave at hjælpe mennesker her og nu. Derfor støtter vi målrettet regionale, nationale og internationale institutioner, foreninger og projekter med bidrag og sponsorater. Hertil hører donationer af tekniske komponenter til uafhængige fotovoltaiske anlæg i Afrika samt skoleprojekter og den landsdækkende ungdomskonkurrence JES!.