God oplagring giver større besparelser

Eget forbrug af den strøm, som produceres i et fotovoltaisk anlæg, er den mest effektive måde at sænke sine energiomkostninger på. Ved hjælp af en akkumulator kan du forøge din forsyning med egen strøm med op til 65%.

Energiproduktion og energiforbrug passer for eksempel kun sammen for 30 procents vedkommende i et 5 kWP anlæg - i løbet af dagen produceres der strøm, som ikke kan udnyttes fuldt ud, og om aftenen forbruges der masser af strøm, mens der ingen strøm produceres. Vi udstyrer dit hus med en energimanager, som oplagrer den producerede strøm og via en integreret vekselretter stiller den til rådighed i huset fordelt over hele døgnet eller viderefører den til forsyningsnettet.

På denne måde bliver forbruget af egenproduceret strøm automatisk maksimeret. Du sparer dyr indkøbt strøm og bliver mere uafhængig af kommende prisstigninger på strøm.